จำหน่ายพันธุ์ไม้

 • สนใบพาย

  เป็นไม้ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงตั้งแต่ 8-15 เมตร ทรงพุ่มตามธรรมชาติจะเป็นรูปกรวยคว่ำเป็นไม้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ชอบดินระบายน้ำดี ชอบแดดรำไรจนถึงแดดจัดรดน้ำวันละครั้ง ช่วงหน้าฝน 2-3วันครั้ง ถ้ารดน้ำมากเกินไป ใบจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีเทาเรื่องโรคหรือแมลงศัตรูพืชไม่ค่อยมีรบกวน จัดเป็นไม้ใบที่เลี้ยงง่าย
 • ส้มโอ

  ปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด พื้นที่ปลูก ที่ทำให้ส้มโอเจริญงอกงามดี ผลดก และมีคุณภาพดีควรปลูกในพื้นที่ดินโปร่ง ร่วนซุยมีอินทรียวัตถุอยู่มาก ระบายน้ำได้ดี ถ้าเป็นดินเหนียวต้องยกร่อง เพื่อให้มีการระบาย น้ำได้ดี การรดน้ำควรลดอย่างสม่ำเสมอ
 • ยางนา

  ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 - 50 เมตร ลำต้นตั้งตรง เปลือกหนาเรียบ สีเทาหรือเทาปนขาว ชอบดินที่มีอินทรียวัตถุค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ชอบความชื้นปาน
 • วาสนา

  จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นสีน้ำตาลอมเทามีขนาดสูงราว 5-10 เมตร แตกกิ่งเเขนงมีใบสวยงาม เวลาออกดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ความชื้นปานกลางจนถึงสูงต้องการปริมาณน้ำปานกลางจนถึงมาก ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง ต้องการแสงแดดอ่อนรำไร จนถึงแสงแดดจัดชอบอากาศหนาวเย็น จึงควรปลูกในอุณหภูมิประมาณ 10-18 องศาเซลเซียส จะเหมาะสม และหากต้องการให้ต้นวาสนาออกดอก ควรปลูกในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
 • ลิ้นมังกรเขียว

  ใบเดี่ยว ขนาดเล็กยาว ดอกออกเป็นช่อ ดอกย่อยสีชมพู เกสรตัวผู้สีส้ม เป็นยาสมุนไพรใช้แก้แมลงสัตว์กัดต่อยเป็นไม้ประดับที่มีความเขียวสดใสตลอดทั้งปี เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง จึงไม่ต้องดูแลรักษามากแต่ต้องได้รับแสงเพียงพอ สามารถปลูกได้ทั้งภายในอาคารบ้านเรือนและกลางแจ้ง
 • ยางอินเดีย

  เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นตรงแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ ชอบดินร่วนซุย ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ชอบแสงแดดจัด
 • ไทรเกาหลี

  เป็นพืชเลี้ยงง่าย ชอบดินร่วนและระบายน้ำได้ดี ชอบแดดจัด นิยมปลูกกลางแจ้ง
 • เพชรตาแมว – เพชรไพลินกลาย

  เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ลักษณะของลำต้นตั้งตรง มีความสูงของต้นประมาณ 1-3 เมตรไม่มีกิ่งก้านสาขามากนัก เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกประเภทชอบดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง และแสงแดดปานกลางถึงรำไร
 • ฟิโรเดนดรอน

  เป็นไม้ในร่ม ถูกแดดจัดไม่ได้ นิยมปลูกเป็นไม้กระถางพันธุ์ ไม้ในบ้าน ในอาคาร หรือตามโคนร่มต้นไม้ ชอบดินที่มีการระบายน้ำได้ดี และความชื้นสูง
 • เฟิร์นเกลียวทอง

  เฟิร์นมีลักษณะต้นเป็นกอ ดินระบายน้ำได้ดีไม่ทำให้น้ำกักขังเปียกแฉะอยู่ตลอดไปจะทำให้รากดูดน้ำมากจนเน่าตายได้
Visitors: 52,521